Login:   Parol:  

Чергова акредитація підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємств» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємств» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» informaciina_diyalnist_1.doc
..

Чергова акредитація підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво"

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» finansi_i__kredit.doc
..

Чергова акредитація підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право»

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» pravoznavstvo.doc
..

Інтерв'ю ректора ВФЕУ проф. Білоконного П.Г.

rektor-p1.jpg (9.92 Kb)Вінницький фінансово-економічний університет заснований 1993 року і за 20 років своєї плідної діяльності здобув авторитет провідного освітнього центру Поділля, що підготував 17258 кадрів освіти і продовжує готувати висококваліфікованих фахівців з менеджменту, обліку і аудиту, фінансів, економічної кібернетики, права для економічного зростання української нації. Завдяки самовідданій творчій співпраці всього колективу заклад став потужним інтелектуальним і науковим центром, оснащеним сучасними технологіями навчання і дослідницької діяльності. Новаторські підходи до організації навчального процесу, плодотворна науково-методична діяльність, організаційно-виховна активність стали результатом визнання закладу та міцною базою для подальшого розвитку. А тому колектив працює на перспективу, творить і зміцнює авторитет університету для прийдешніх поколінь, яким продовжувати починання та втілювати задуми.
Формувати фахівця високих моральних цінностей, здатних до творчої праці, професійного росту, наукового пізнання, демократичного світогляду – ось головна мета діяльності будь-якого ВНЗ. Що робиться у фінансово-економічному університеті для створення такого фахівця? З цим та іншими питаннями редакція газети "Вузівські вісті" звернулась до ректора, доктора економічних наук, академіка Петра Григоровича БІЛОКОННОГО розповісти про сучасність закладу та поділитися планами на майбутнє.

- Петре Григоровичу, сьогодні у Вінниці функціонує велика кількість навчальних закладів. Вам же вдається не просто працювати, але й успішно конкурувати.

- Думаю, що все краще чекає на наш заклад попереду. Проте, дійсно, сьогодні ми уже можемо говорити про певний рівень досягнень. Головне, чим сьогодні справді можемо пишатися – це наші викладачі та студенти, які і створюють імідж Університету.

- Останнім часом дуже багато розмов йде про входження України у Європейський простір, відповідно, мова йде і про структурні перетворення у системі вищої освіти. Чи готовий Ваш заклад сьогодні до таких змін?

- Освіта має бути, в першу чергу, мобільною, швидко реагувати на всі перетворення не тільки у самій структурі вищої освіти, але й держави в цілому. Сьогодні ми пропонуємо нашим вступникам нові спеціальності, чим розширюємо в майбутньому їх можливості на ринку праці. Надаємо можливість отримати диплом і бакалавра, і магістра. Створено потужний кадровий потенціал, в його складі 75% штатних викладачів, з них дві третини докторів і кандидатів наук, 6 наукових співробітників, 7 членів академій, що дає змогу виконувати значний обсяг науково-дослідних робіт і вести навчальний процес на рівні державних і міжнародних стандартів. Науковці вузу беруть активну участь в законотворчості Верховної Ради, наукових програмах АПК України та в регіональних.
Проте не тільки високий професійний рівень викладачів є визначальним. Процес здобуття освіти – багатогранний і безперервний. В університеті на практиці застосовуються інформаційні технології на сучасній комп'ютерній базі, активні методи навчання, система "Internet", діють лабораторії, проводяться ділові ігри, тестування, розв'язуються конкретні ситуації з практики роботи майбутніх фахівців. Налагоджено творчі зв'язки з науковим та навчальними центрами країни та ближнього зарубіжжя з метою підготовки наукових кадрів та стажування студентів. Ці та інші заходи значно підвищують рівень підготовленості випускників, роблять їх конкурентоздатними у сучасних умовах, формують новий стиль мислення молоді, орієнтують на пошук альтернативних управлінських рішень і спонукають учитись впродовж життя. Ми працюємо, використовуючи кращий вітчизняний досвід, беремо до уваги сучасні європейські стандарти та шукаємо власні шляхи та підходи для ефективного та цілеспрямованого навчання молоді, адже в університеті навчаються студенти з різними здібностями, культурними традиціями, соціальним походженням, економічним становищем.

- Провідною ланкою всієї організації навчального процесу будь-якого закладу є наукова діяльність. Які напрями наукової роботи охоплює Ваш ВНЗ?

- Ми підтримуємо наукові контакти і здійснюємо ділове співробітництво з провідними українськими та закордонними установами, що сприяє поглибленню інтелектуального потенціалу навчального закладу. Видаємо наукові журнали та збірники, які активізують наукові пошуки як серед викладачів, так і серед студентів. Серед них з 2004 року видається науковий, виробничо-практичний журнал "Регіональна бізнес-економіка та управління", внесений до переліку фахових видань, а також "Збірник науково-методичних досліджень" для науково-педагогічних працівників ВНЗ; "Вісник наукових досліджень: актуальні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери"; науковий, виробничо-практичний молодіжний журнал "Економіка Вінниччини" для молодих учених, магістрів, підприємців, керівників.
Університет має уже традиційні форми співпраці з обласною адміністрацією, головним управлінням економіки, головним управлінням фінансів. Вчені університету є членами економічної ради, науковими консультантами, радниками з питань економічного розвитку регіону. Науковці університету є співавторами рекомендацій, виконаних спільно з керівниками адміністрації щодо реструктуризації підприємств. Щороку на базі нашого закладу проводяться всеукраїнські конференціі за участю науковців, державних службовців з усіх областей України та АРКрим. При університеті відкрито цільову аспірантуру з метою поглибленої підготовки науковців з економіки, менеджменту та соціально-гуманітарних наук. Уже дванадцять років активно функціонує Юридична клініка на базі нашого університету, в якій студенти самостійно і під керівництвом викладачів надають безкоштовні юридичні консультації мешканцям нашого міста й області. У планах відкриття навчально-тренувальних фірм на базі університету, які будуть моделювати майбутню професійну діяльність наших випускників.

- До речі, про випускників. Адже не секрет, що сьогодні багато випускників залишаються без роботи.

- Університет постійно цікавиться подальшою долею своїх вихованців. Зокрема, сприяє проведенню практики з подальшим працевлаштуванням у комерційних та державних структурах України та за кордоном. Студенти нашого університету проходили практику в США, Великобританії та інших країнах. В університеті працює бюро працевлаштування, яке надає цільову допомогу випускникам. Сьогодні майже 95% випускників працевлаштовані за фахом. Намагаємось наблизити теоретичні знання до практичних навичок. Навчання у нашому закладі дає не тільки міцні знання, але й високий рівень фахової підготовки, сприяє розвитку ділових якостей особистості. На випускників надходять характеристики з місця роботи, в яких відзначається їх висока професійна грамотність, компетентність.

- Але ж не навчанням єдиним живуть студенти?

- Звісно, що так. Велику роботу у навчально-виховному процесі відіграє студентський актив: Студентська рада та студентське самоврядування. Кращі з кращих студенти беруть активну участь у міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях, виставках наукових робіт, конкурсах, спартакіадах та інших наукових, творчих та спортивних заходах, здобуваючи високі результати. З підтримкою адміністрації та Студентської ради створено журналістський прес-центр, студентське наукове товариство, сучасний танцювальний ансамбль, вокальну студію, команду КВК, студентський театр естрадних мініатюр, студію краси, студію в’язання, філію автошколи, відкрито медико-соціальну клініку (з досвіду Швеції).
Відбуваються цікаві заходи та концерти: вечори поезії, студентський бал, конкурси Міс університету та Містер університету, тематичні тижні кафедр та циклових комісій коледжу, спортивні змагання, інтелектуальні ігри "Що? Де? Коли?". Наш навчальний заклад постійно прилучається до проведення загальноміських святкувань та молодіжних проектів: туристичні поїздки, вінницькі флешмоби, новорічні проекти, проект "Пляжний патруль", благодійні акції тощо. І ще багато цікавих і перспективних проектів попереду.

- Ваш заклад чи не єдиний у нашому місті з приватних, який має власну матеріально-технічну базу.

- Так, і з кожним роком ми розширюємо навчальні площі. Університет створив власну матеріальну базу в складі якої: 4 навчальних корпуси, 9 комп'ютерних класів, безкоштовний доступ до Wi-Fi, наукова бібліотека, книжковий фонд якої 125 000 примірників, та читальний зал на 150 місць (студентами розроблено та запроваджено електронний каталог усіх видань), інформаційно-аналітичний центр, кредитна спілка, видавничий відділ, центр технічної творчості молоді, студентське кафе, актова зала на 700 місць, стадіон та спортзал, оснащений оздоровчо-тренувальним комплексом, медичний пункт, перукарня, гуртожиток з усіма зручностями на 300 місць. Для проведення навчальної і наукової роботи діє науково-дослідна частина, науковий відділ, інформаційно-аналітичний центр, лабораторії інформаційних технологій, соціально - психологічних, економіко-математичних досліджень.

- Дякуємо Вам, Петре Григоровичу, за розмову.

- У свою чергу, я хочу щиро подякувати усім професорам, викладачам, співробітникам нашого Університету за плідну та творчу співпрацю, усім батькам, які довірили нам майбутнє своїх дітей. Вірю у наших студентів, які є для нас найкращими, найактивнішими, найзавзятішими, хоча відповідальність за високий рівень успішності з них не знімаю – все таки статус університету зобов’язує нас усіх працювати іще з більшою віддачею та сумлінням. Не будемо зупинятись на досягнутому. Отже, рівень підготовки фахівців відповідає державним стандартам. Професорсько-викладацький колектив університету, згуртований професором П. Г. Білоконним, постійно працює над підвищенням науково-методичного забезпечення навчального процесу. Досвідчені та ініціативні науковці та викладачі орієнтуються на кращі традиції вітчизняної і світової науки та освіти, цілеспрямовано працюють над розвитком особистості студента відповідно до нахилів, здібностей.

Офіційні джерела

Офіційний сайт Президента України http://www.president.gov.ua/
Офіційний сайт Верховної ради України http://rada.gov.ua/
Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/
Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/
Офіційний сайт Міністрества фінансів України http://www.minfin.gov.ua/
Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України http://www.me.gov.ua/
Офіційний сайт Міністерства юстиції України http://www.minjust.gov.ua/
Закон України "Про освіту" від 06.09.2014р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12