Login:   Parol:  

20 квітня 2016 року відбудеться Регіональна науково - практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Науковий пошук молоді ХХІ століття "

До участі у конференції запрошуються аспіранти, студенти, молоді вчені, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюються на конференції.

Конференція відбудеться 20 квітня 2016 року в місті Вінниці (Україна).

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Інвестиційний ризик як чинник впливу на інвестиційну привабливість підприємств регіону.
2. Процеси глобалізації для розвитку підприємств регіону.
3. Інвестиції транснаціональних корпорацій в регіональну економіку.
4. Формування організаційно-економічних напрямів ефективного розвитку соціальною сферою.
5. Трансформація доходів населення регіону до європейських стандартів.
6. Розвиток інтернет-екноміки в регіоні.
7. Науковий потенціал молоді для інноваційного розвитку економіки регіону.
8. Кадровий потенціал як механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.
9. Фінансова політика держави в умовах євроінтеграції.
10. Розвиток фінансової сфери та економічної політики в плані соціально – економічного зростання.


Матеріали конференції до її початку планується видати у вигляді збірника тез.

До 13 квітня 2016 року необхідно подати заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповідей і віддрукований тексти статей просимо надіслати на адресу: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А, ВФЕУ, науковий відділ.
konferenciya-20-04-2016-doc.pdf (n/a)
..

19 листопада 2015 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Нова модель регіонального економічного зростання : науково-теоретичні проблеми і механізм реалізації"

5.09.2015
До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, молоді вчені, студенти, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюються на конференції.

Конференція відбудеться 19 листопада 2015 року в місті Вінниці (Україна).

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Інноваційно – інвестиційний розвиток регіональної економіки.
2. Управління економікою сталого розвитку регіону.
3. Управління економікою малих міст (районних центрів).
4. Управління регіональною економічною і соціальною сферою.
5. Трансформація доходів населення регіону до європейських стандартів.
6. Перспективи розвитку регіональної економіки.
7. Перспективи розвитку права.
8. Перспективи розвитку регіонального менеджменту.
9. Ефективні методи управління розвитком економіки регіону, галузі, підприємства.
10. Перспективи розвитку фінансової сфери та економічної політики в плані соціально – економічного зростання та природокористування.

Матеріали конференції до її початку планується видати у вигляді збірника тез.

До 13 листопада 2015 року необхідно подати заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповідей і віддрукований тексти статей просимо надіслати на адресу: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А, ВФЕУ, науковий відділ.
konferenciya-19-11-2015-doc.pdf (n/a)
..

Конференція молодих учених

5.05.2015
konferenc2.jpg (179.67 Kb) 23-24 квітня у Вінницькому фінансово-економічному університеті пройшла чергова науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів. Темою конференції були перспективи розвитку регіональної економіки, права та менеджменту.
..

НАУКОВІ ШКОЛИ

martynuk-petro.jpg (5.72 Kb)Наукова школа «ЗА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК»
Керівник: МАРТИНЮК Петро Семенович, доктор економічних наук, професор
Наукова тема: «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»
Наукова школа працює на підставі угоди з Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації. У складі наукової школи працює 8 кандидатів і докторів наук, аспіранти, більше 20 студентів. Наукові дослідження ведуться безкоштовно. За останні три роки проведено дослідження з проблем:
- моделювання економіки підприємств корпоративного типу;
- моделювання процесів управління запасами підприємств харчової промисловості;
- моделювання взаємозв'язків обліку, аналізу та планування на підприємствах молочної промисловості;
- моделювання процесів реструктуризації економіки та соціальної сфери Вінницької області.
За результатами досліджень проведено ряд республіканських і міжнародна конференції, розроблено навчальний курс «Стратегічна реструктуризація підприємств». Навчальний план і програма курсу затверджена МОН України і рекомендовано до введення цього курсу у всіх ВНЗ.
Університет бере участь у розробці стратегічного плану регіонального розвитку Вінницької області.

kab.jpg (60.03 Kb)Наукова школа
«ЗА ЕФЕКТИВНЕ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ»
Керівник: КАБАНЕКО Валентин Федорович, доктор технічних наук, професор
Наукова тема:
«ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА ЕНЕРГОВИРОБЛЯЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Група викладачів, науковців університету у співпраці з науковими установами України та Міжрегіональною фінансово-промисловою впроваджуючою корпорацією «Технология и синтез» Російської Федерації розроблено наукові проекти на основі інноваційної екологічно чистої і високорентабельної технології з метою безвідходної переробки широкого класу промислових і побутових відходів ядохімікатів - вирішення на цій основі проблем санітарної очистки міських і прилеглих територій, звалищ та утилізації промислових відходів. Технологічні проекти
доведені до промислового впровадження, розроблено проектне завдання будівництва комбінату рекультиваційних і утилізаційних технологій в місті Жмеринці Вінницької області, що створює передумови загальної екологічної безпеки га життєзабезпечення населення, залучення іноземних і вітчизняних інвестицій для реалізації ефективних проектів, прогресивних безвідходних плазменних і полімерних технологій.

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО "ШАНС"

Важливим напрямом наукової роботи є організація та управління функціонуванням наукового студентського товариства (СНТ) «Шанс».
Основною метою діяльності СНТ є всебічне сприяння науковій та творчій діяльності студентів.
До складу Правління СНТ входять:
- голова товариства – Вертишко Я.;
- секретар СНТ – Новіцька І.;
- заступники голови – Герасименко Д.;
- представники кафедр та Економіко-правового коледжу Університету: Богуцька О., Дончев С., Вітвіцький О., Новіцька І., Миронець І., Краєвська Г., Оліховський Я., Стасюк Б.
Учасники СНТ «Шанс» беруть активну участь у загальноміському міжвузівському студентському фестивалі «Вінницька студентська весна», у відкритому Кубку м. Вінниці з інтелектуальних ігор «Що?Де?Коли?», конкурсі «Кращий студент України», є організаторами круглих столів на важливі суспільно-політичні та економічні теми в межах Університету.
Учасники СНТ «Шанс» Вінницького фінансово-економічного університету взяли активну участь у Міжнародному конкурсі, котрий був організований інститутом CFA. На цьому конкурсі заступник голови СНТ ВФЕУ Рибак Я. представив проект, що стосувався розвитку зернового ринку Вінничини. За підсумками конкурсу команда студентів ВФЕУ увійшла до п`ятірки найкращих команд України.

НАШІ ВИНАХОДИ

Деклараційний патент на винахід (корисну модель) - це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.5511.jpg (86.13 Kb)5512.jpg (86.2 Kb)
5512-1.jpg (91.6 Kb)5512-2.jpg (81.29 Kb)55168.jpg (67.63 Kb)55168-1.jpg (90.21 Kb)55168-2.jpg (89.64 Kb)55169.jpg (66.51 Kb)55169-1.jpg (83.56 Kb)55169-2.jpg (65.68 Kb)69774.jpg (87.53 Kb)69774-1.jpg (76.98 Kb)69774-2.jpg (60.93 Kb)

ДОСЯГНЕННЯ СЬОГОДЕННЯ І ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

obkladinka-tez-2014.jpg (117.84 Kb)6 – 7 лютого 2014 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Соціально – економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки» присвячена 20-річчяю Вінницького фінансово – економічного університету.
Одна з найбільш актуальних на сьогоднішній день тем конференції стосувалася широкого спектра соціально-економічних аспектів щодо реструктуризації економіки. Головною метою конференції був обмін досвідом, науковими і практичними досягненнями, визначення основних тенденцій, перспектив розвитку в економіці.
Основна програма розпочалась з виступу заступника директора департаменту регіонально-економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації Репей В.І. який в повному обсязі висвітлив цілісне бачення майбутнього області «Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області до 2020-го року».
З цікавою та змістовною доповіддю виступив поважний гість, заслужений діяч наук Росії – Герасименко П.В., доктор технічних наук, професор Петербурзького державного університету шляхів сполучення залізничного транспорту «Планирование и оценка сроков доставки грузов железнодорожным транспортом».
Активну участь в конференції приймала студентська молодь та молоді науковці, які показали високий інтелектуальний та науковий рівень. Одна з таких доповідей аспірантки Київського національного торговельно-економічного університету Бондар Т.Л., яка розкрила питання принципів організації обліку витрат на забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції.
У процесі роботи конференції доповідачі відповідали на численні запитання учасників та провели активну дискусію щодо заданої тематики.
Під час пленарного й секційних засідань доповідей було з`ясовано перспективи впровадження наукових результатів в практичну діяльність у соціально-економічній сфері та навчально-виховні процеси вищих навчальних закладів.
Конференція відбулася на високому науковому рівні, всі питання які були розглянуті на конференції є актуальними для сьогодення, матеріали учасників містять нові ідеї, знайомлять із цікавим досвідом.
У Конференції взяли участь 170 науковців та аспірантів, представники науково-дослідних установ, економічних вищих учбових закладів.
На конференції було заслухано і обговорено 70 наукових доповідей.

Науковий відділ

ПІДРУЧНИКИ З ГРИФОМ МОН

Підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки - гарантія їх відповідності сучасним педагогічним технологіям і вимогам до навчальної книги. Така наукова література оригінальна, з високим науково-методичним рівнем. Підручники з грифом Міністерства освіти і науки України рекомендовані для використання у вищих навчальних закладах.
МОН України прискіпливо стежить за процедурою надання грифів навчальній літературі для ВНЗ. Рекомендацію Міністерства для використання підручників в українських вищих навчальних закладах отримує лише найкраща фахова навчальна література.
Завданням професорсько-викладацького складу ВФЕУ на перспективу є підготовка публікацій, що мають виняткове значення для розвитку навчально-виховного процесу, видання з грифом МОН навчальних посібників з основних фахових дисциплін і авторських курсів лекцій, що викладаються в університеті.

Викладачами кафедр розроблені та видані з грифом МОН України навчальні посібники:
..

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!!!

24.12.2013
foto-pavlenko.jpg (17.87 Kb)21-22 листопада 2013 року на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського було проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів.

Студентка Вінницького фінансово - економічного університету Павленко Наталія Володимирівна нагороджена дипломом І ступеня за виконану роботу на тему: «Механізм забезпечення економічної безпеки та оцінка його рівня на підприємстві». Науковий керівник Юрчишена Л.В. к.е.н., доцент.
Вітаємо з перемогою!

НАУКОВІ РОЗРОБКИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Науково-дослідна робота Вінницького фінансово-економічного університету здійснюється відповідно до стратегії інноваційного розвитку університету затвердженого ученою радою ВФЕУ на період до 2020 року.
Науково-дослідна робота Університету ґрунтується на вимогах широкого використання наукового потенціалу у навчальному процесі підготовки спеціалістів. З цією метою Університет займає активну позицію в проведенні наукових досліджень з питань професійного, правового та інформаційного забезпечення регіональної економіки та підприємництва. У науково-дослідній роботі ВФЕУ використовує підходи та методи, що досить добре зарекомендували себе в діяльності провідних вищих економічних навчальних закладів та наукових установ. Тематичний план науково-дослідних робіт формується відповідно до угоди, котра була укладена із Головним департаментом економіки Вінницької обласної державної адміністрації.
Викладачами кафедр Університету здійснено низку наукових розробок, а саме:
1. Розробка науково-методичних засад системно-кібернетичного підходу до управління в освіті.
2. Науково-методичні засади системно-кібернетичного підходу до управління в освіті.
3. Методи та засоби моделювання економіки регіону на базі інтелектуальних технологій.
4. Застосування теорії квазігруп до розв`язання задач на планування.
5. Моделювання корпоративних інформаційних систем в умовах трансформації економіки регіону.
6. Впровадження ефективних апаратних удосконалень і програмних засобів в галузі практичної медицини і навчальний процес.
7. Впровадження інформативних технологій, програм та апаратних засобів в корпоративні підприємства.
8. Науково-економічне обґрунтування системи менеджменту (на прикладі підприємств харчової промисловості).
9. Системи управління діяльністю та розвитком організації на засадах системного підходу та використання сучасних інформаційних технологій.
10. Формування логістичного мезоекономічного простору за умов становлення ринкових відносин в Україні.
11. Проблеми теорії та практики фінансів і фінансового менеджменту у Вінницькому регіоні.
12. Розробка інформаційної системи моніторингу показників фінансової діяльності підприємств.
13. Проблеми теорії та практики фінансів і фінансового менеджменту у Вінницькому регіоні.
14. Управлінська діяльність менеджерів сільськогосподарського підприємства ринкового типу.
15. Проблеми теорії та практики фінансів і фінансового менеджменту у Вінницькому регіоні.
16. Оцінка впливу інновацій на економічні показники підприємств (на прикладі підприємств машинобудівельної галузі).
17. Організаційні та економічні методи удосконалення системи управління якістю.
18. Моделювання корпоративних інформаційних систем в умовах трансформації економіки регіону.
19. Впровадження ефективних апаратних удосконалень і програмних засобів в галузі практичного медицини і навчальний процес.
20. Оптимізація комерційних Інтернет ресурсів.
21. Впровадження інформаційних систем у менеджмент підприємств.
22. Статистичні методи в системах управління якістю промислового підприємства.
23. Інформаційні технології оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням.
24. Системи управління діяльністю та розвитком організації та використання сучасних інформаційних систем.

Результати наукових досліджень сформовані у таких видах наукової продукції:
 наукові звіти викладачів про виконану роботу;
 наукові статті, тези, що опубліковані або подані до друку;
 монографії, навчальні посібники, які опубліковані або ж подані до друку.

Головними завданнями у сфері НДР Університету є наступні:
 продовження розпочатих НДР та підвищення системності їх реалізації у приватному вищому навчальному закладі;
 збереження високих показників НДР в умовах економічної кризи та існування низки проблем із формуванням контингенту абітурієнтів;
 безперервний розвиток кадрового наукового потенціалу через систему докторантури та аспірантури;
 систематичне висвітлення результатів НДР шляхом здійснення публікацій у фахових наукових виданнях України;
 збереження високого авторитету наукових конференцій, котрі проводяться у ВФЕУ та їх розвиток за рахунок запровадження нових форм, окрема Інтернет- та відео-конференцій;
 розширення міжнародних контактів, участь у міжнародних дослідницьких проектах;
 комплексне впровадження результатів НДР в практику виробничої і соціально-економічної діяльності, а також у навчальний процес.