Login:   Parol:  

Адміністративно-господарська частина (АГЧ)

Важливий самостійний структурний підрозділ університету. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами та розпорядженнями ректора.

Основною метою діяльності АГЧ є: утримання матеріально-технічної бази, фондів університету в робочому стані, забезпечення їх своєчасним якісним обслуговуванням; проведення поточних і капітальних ремонтів навчальної та матеріально-технічної бази; керівництво будівельними об’єктами університету; контроль за виконанням вимог охорони праці у виробничому і навчальному процесах.

Відповідно до мети діяльності перед АГЧ стоїть виконання наступних завдань:
- здійснення заходів щодо господарського обслуговування підрозділів університету;
- створення умов з утримання в належному стані території, будівель і приміщення;
навчального закладу відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки;
- організація роботи з навчальним центром, факультетами, кафедрами з організації і планування належних умов проведення навчального процесу;
- забезпечення і планування матеріально-технічного постачання для задоволення потреб функціонування всіх напрямів діяльності університету;
- аналіз стану організації, планування і контролю технічного стану й технічної експлуатації всіх університетських корпусів і споруд, виробничих об’єктів, систем та мереж електро -, водо -, газо- і теплопостачання та зв’язку;
- розробка перспективних і поточних планів капітального будівництва, реконструкції університетських об’єктів, капітального й поточного ремонту;
- ефективне управління підпорядкованими підрозділами.

АГЧ у своїй роботі співпрацює з:
- деканатами, навчальними та науковими відділами - з питань матеріально- технічного та господарського забезпечення навчального процесу й наукової роботи, залучення та заохочення студентів і співробітників до господарської роботи;
- бухгалтерією - з питань забезпечення обліку та збереження матеріальних цінностей, оплати матеріалів та послуг;
- відділом кадрів - з питань підбору та розстановки кадрів у підрозділах АГЧ;
- громадськими організаціями університету - з питань матеріально-технічного забезпечення, проведення культурно-політичних заходів, святкувань та оздоровлення студентів і співробітників.

АГЧ організовує свою роботу на основі персональної відповідальності посадових осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій. Персональна відповідальність поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції відділу.

Адміністративно-господарська частина:
- приймає активну участь у роботі по матеріально-технічному та побутовому забезпеченню навчального процесу в університеті на рівні державних стандартів якості освіти, наукової діяльності та господарських потреб, підготовку спеціалістів відповідного рівня кваліфікації за спеціальностями університету;
- організовує належний рівень транспортного обслуговування потреб університету та роботи автопарку;
- вирішує питання перспективного й поточного планування господарчої діяльності навчального закладу за всім її спектром, розроблення пропозицій щодо підбору підрядних організацій для ведення капітального будівництва й інших ремонтно-будівельних робіт;
- забезпечує розроблення тендерних пропозицій із питань будівництва, матеріально-технічного постачання та інших сторін господарчої діяльності;
- аналізує організацію технічної експертизи споруд і об’єктів, уведення їх в експлуатацію та виведення з експлуатації;
- систематично вивчає питання щодо розробки, впровадження та контролю заходів щодо економії енергетичних, матеріальних ресурсів у системі господарчої діяльності;
- співпрацює з іншими підрозділами і службами університету;
- систематично проводить оперативний контроль і забезпечення безперервної роботи всіх інженерних мереж та систем сигналізації в навчальних корпусах і гуртожитках.

АГЧ працює за складеним планом робіт на рік і помісячно.
Ремонтно-будівельні роботи проводять бригади працівників університету. Із числа електриків, сантехників, малярів, штукатурів, столярів, і обслуговують матеріально-технічну базу навчального корпусу, гуртожитку, спорткомплексу, бібліотеки, їдальні та інших допоміжних будівель і мереж.
Впроваджуються нові енергозберігаючі технології та заходи по економії паливно-енергетичних ресурсів. Капітальні ремонти виконуються власними силами.
АГЧ постійно працює не лише над розв’язанням задач по економному витрачанню енергоносіїв, а також безпеки життєдіяльності працівників і студентів.
Територія університету освітлена, огороджена і постійно контролюється охороною. Територія утримується в належному стані у відповідності до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” та заходів по благоустрою університету. Постійно висаджуються дерева, кущі, весною квіти. Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд, особлива увага звертається на забезпеченість приладами опалення, ефективність їх роботи, рівень протипожежного захисту, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння, технічну укріпленість, відповідність електромереж та електроустаткування вимогам норм і правил їх безпечної експлуатації.
Працюючим забезпечується комфорт і безпечність праці.