Login:   Parol:  

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ ВІДДІЛУ

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Створений 2005 року


martynuk-petro.jpg (5.72 Kb)
Головний редактор: Мартинюк Петро Семенович,

доктор економічних наук, професор


stashko.jpg (36.27 Kb) Заступник головного редактора : Сташко Інна Василівна,
кандидат економічних наук, старший викладач.


makarivchuk-il.jpg (4.98 Kb)
Редактор: Макарівчук Ілона Євгеніївна

rektor-vfeu2@ukr.net


Напрями роботи:
Видавнича діяльність розпочата 1998 року державною реєстрацією газети „Вузівські вісті” як інформаційно-навчального органу, що надає читачам інформацію про навчально-виховний процес, науково-методичну та профорієнтаційну роботу, культурно-мистецьку сферу, висвітлює різні сторони життя колективу університету. У зв’язку зі зміною назви засновника і банківських реквізитів газету перереєстровано: 11.04.2005 р. серія ВЦ № 592. vuzivski-visti.pdf (386.28 Kb)
Здійснено 91 випуск газети.


З 2004 року зареєстрований і видається науковий, виробничо-практичний журнал “РЕГІОНАЛЬНА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ”. Свідоцтво про державну перереєстрацію: серія КВ № 9838 від 17.05.2005 р., внесений до переліку видань ВАК України (додаток до постанови Президії ВАК України від 04.07.2006р. № 1-05/7, перелік № 18). Рівень розповсюдження: загальнодержавний.
Програмні цілі: науково-практичне розв’язання регіональних проблем підприємництва; форм організації менеджменту, обліку, аудиту, виробництва та фінансів; формування бізнес-економіки; управління бізнесом і соціальним прогресом в регіоні.
Цільова спрямованість: науковці, аспіранти, урядовці, керівники

З 2004 року зареєстрований і видається "ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: актуальні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери”. Свідоцтво про державну перереєстрацію: серія ВЦ № 595 від 11 квітня 2005 року.
Рівень розповсюдження: регіональний.
Програмні цілі: стан і перспективи розвитку економіки регіону, підприємств та організацій; особливості управління інвестиційною діяльністю, інноваціями, бізнесом, економічними ризиками, маркетинговою діяльністю, правове забезпечення підприємств, бізнес-планування, управління фінансами, проблеми обліку й аудиту, соціального прогресу; культуру сучасного ділового мовлення та результати пошуків у царині педагогіки.
Цільова спрямованість: науково-педагогічні працівники, магістри, провідні фахівці галузі

З 2004 року зареєстрований і видається „ЗБІРНИК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: сучасні методи та технології навчання”. Свідоцтво про державну перереєстрацію: серія ВЦ № 593 від 11 квітня 2005 року.
Рівень розповсюдження: регіональний.
Програмні цілі: популяризація передових технологій навчання та вироблення викладачами творчого підходу до організації навчального процесу. Запропоновані матеріали передбачають збагачення і розширення комплексу сучасних освітніх методик, що збільшують ресурси процесу оволодіння знаннями і можуть бути використані у навчальному процесі викладачами вищих навчальних закладів.
Цільова спрямованість: викладачі ВНЗ

З 2004 року зареєстрований і видається науковий, виробничо-практичний молодіжний журнал „ЕКОНОМІКА ВІННИЧЧИНИ”. Свідоцтво про державну перереєстрацію: серія ВЦ № 594 від 11 квітня 2005року.
Рівень розповсюдження: регіональний.
Програмні цілі: надання читачеві інформації про наукові підходи до розв’язання проблемних питань економіки та соціального розвитку регіону (менеджмент в економіці, питання обліку і аудиту, фінансовий менеджмент, бізнес-економіка підприємств, питання розвитку регіонального ринку, правові аспекти підприємництва)
Цільова аудиторія: студенти, магістранти, аспіранти, молоді учені, підприємці, керівники

До редакційної колегії журналу входять 16 науковців, з них працюють на постійній основі 9 членів редакційної колегії:
Мартинюк Петро Семенович – головний редактор, доктор економічних наук, професор
Білоконний Петро Григорович – заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор
Афонін Анатолій Степанович – доктор економічних наук, професор
Боднар Тетяна Петрівна – доктор економічних наук, професор
Кабаненко Валентин Федорович – доктор технічних наук, доцент
Молчанов Павло Анатолійович – доктор технічних наук, професор
Погрібний Ігор Якович – доктор економічних наук, професор
Боковець Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент
Тимрієнко Ірина Юріївна – кандидат економічних наук, доцент

На засадах сумісництва працюють 7 членів редакційної колегії, з них:
Ващенко Олександр Миколайович - доктор економічних наук, професор
Кругляк Борис Степанович – доктор економічних наук, професор
Мазур Анатолій Григорович – доктор економічних наук, професор
Мороз Олег Васильович – доктор економічних наук, професор
Прутська Олена Олексіївна – доктор економічних наук, професор
Ткаченко Іван Семенович – доктор економічних наук, професор
Якимчук Констянтин Дмитрович – доктор економічних наук, професор
Бурейко Леонід Миколайович – кандидат економічних наук, доцент

Провідні навчальні заклади та наукові установи України, від яких автори подали статті, що вийшли друком у зазначених виданнях:
1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
2. Національний університет „Львівська політехніка”
3. Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Київ
4. Національний аграрний університет м. Києва
5. Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України
6. Волинський національний університет ім. Лесі Українки
7. Донецький національний університет
8. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
9. Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського
10. Кримський інженерно-педагогічний університет
11. Луганський національний агарний університет
12. Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
13. Луцький державний технічний університет
14. Міжрегіональна академія управління персоналом,
15. Національний інститут стратегічних досліджень у м. Львові
16. Національний університет Державної податкової служби України м. Ірпінь
17. Одеський національний політехнічний університет
18. Сумський державний університет
19. Сумський національний аграрний університет
20. Таврійський державний агроекологічний університет
21. Харківський інститут бізнесу і підприємництва
22. Хмельницький національний університет

Дописувачами Вісника та Збірника є, переважно, науковці Вінницького фінансово-економічного університету – 78% від загальної кількості авторів.
У журналі „Економіка Вінниччини” опубліковані статті бакалаврів та магістрів Вінницького фінансово-економічного університету, а також статті авторів з Вінницького національного технічного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТУ, Хмельницького національного університету, Тернопільського державного економічного університету та ін.

ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР СТАТЕЙ В НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ!

Редакція Вінницького фінансово – економічного університету проводить набір статей в наукові журнали:
regionalna-biznes-ekonomika-ta-upravlinnya.jpg (103.37 Kb)«Регіональна бізнес – економіка та управління» - у журналі друкуються і друкуватимуться наукові статті за напрямами: науково-практичне розв’язання регіональних проблем з підприємництва; форм організації менеджменту, обліку, аудиту, виробництва та фінансів; формування бізнес-економіки; управління бізнесом і соціальним прогресом в регіоні. Журнал відкритий для викладення думок різних наукових економічних шкіл, для дискусії тих, хто практично працює в економіці та бізнесі та цікавиться теоретичними проблемами їх розвитку.regionalna-biznes-ekonomika.pdf (205.83 Kb)

ekonomika-vinnichchini.jpg (95.94 Kb)«Економіка Вінниччини» - до публікації в журналі приймаються статті за результатами наукових і практичних досліджень, які ніде раніше не друкувались і підготовлені українською чи російською мовами.ekonomika-vinnichchini.pdf (68.17 Kb)


visnik-naukovih-doslidzhen.jpg (65.05 Kb)«Вісник наукових досліджень» - журнал публікує статті про стан і перспективи розвитку економіки регіону, підприємств та організацій; особливості управління інвестиційною діяльністю, інноваціями, бізнесом, економічними ризиками, маркетинговою діяльністю, правове забезпечення підприємств, бізнес-планування, управління фінансами, проблеми обліку й аудиту, соціального прогресу; культуру сучасного ділового мовлення та результати пошуків у царині педагогіки.visnik-naukovih-doslidzhen.pdf (105.48 Kb)


zbirnik.jpg (158.01 Kb)«Збірник науково-методичних досліджень» - до публікації у журналі приймаються статті, впорядковані з метою популяризації передових технологій та методик навчання, які розширюють можливості навчального процесу та збагачують підходи до оволодіння знаннями.zbirnik-naukovo-metod-doslidzh.pdf (119 Kb)

JOURNAL OF GENERAL DELIVERY

15.04.2014
regionalna-biznes-ekonomika-ta-upravlinnya.jpg (103.37 Kb)According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 455 dated April 15, 2014 "On Approval of Decisions of the Attestation Board of the Ministry on the Activities of Specialized Academic Councils dated April 03, 2014" printed (electronic) periodicals "Regional Business Economics and Management » (Regional Business Economics and Management), Vinnitsa University of Finance and Economics is included in the List of Ukrainian Scientific Special Issues.