Login:   Parol:  

Акредитація МОН молодших спеціалістів у ВФЕУ.

5.04.2018
З 21-23 березня 2018 року у Вінницькому фінансово - економічному університеті відбулося три акредитаційних комісії з МОН зі спеціальності "Інформаційна діяльність підприємства", "Фінанси і кредит", "Правознавство" для молодших спеціалістів.
По спеціальності "Інформаційна діяльність підприємства" голова комісії Грицюк Петро Михайлович - завідувач зафедри економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування, доктор економічних наук; член комісії - Лучицька Наталя Юрівна - голова циклової комісії інформаційних технологій та математики Хмельницького торговельно - економічного коледжу Київського торговельно - економічного університету. По спеціальності "Фінанси і кредит" голова комісії - Худолій Любов Михайлівна - завідувач кафедри фінансової політики і страхування Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор;
член комісії - Процик Марія Миколаївна - завідувач денного відділення Тернопільського кооперативного торговельно - економічного коледжу
По спеціальності "Правознавство" голова комісії - Лук'янець Дмитро Миколайович - професор кафедри державно - правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук;
член комісії - Сидоренко Інна Володимирівна заступник директора з навчально - виховної роботи Філії "Черкаський кооперативний економіко - правовий коледж" Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" . Під час перевірки комісія опрацьовувала всі матеріали такі як: Особова інформація по викладачах (навантаження, освіта, підвищення кваліфікації, стажування, наукова, методична робота викладачів). Крім того було розроблено графік написання комплексних контрольних робіт і їх проведення серед 2 і 3 курсів коледжу головою та членом комісії. Під час проведення акредитації здійснювалася перевірка проходження пар викладачами та опитування студентів на парах для виявлення рівня знань студентів. Здійснювалася перевірка навчально - методичних комплексів дисциплін по викладачам, а також опрацьовувалися курсові роботи, навчальні та виробничі практики і науково - дослідна робота студентів. Не обійшло осторонь і студентське життя в гуртожитку, спортивних та актових залах, гуртки студентські, секції. В ході здійснення перевірки були виявлені незначні порушення, які зараз усуваються.

f4c4a46e-74e8-453f-ba07-99c.jpg (16.43 Kb)
eb330262-1903-465e-a04f-fc2.jpg (18.3 Kb)c88f328a-e00e-4c66-9979-9d0.jpg (11.6 Kb)88f59301-e587-2f-a5ca-935.jpg (16.72 Kb)1ede1ad6-7909-4317-80ba-df8.jpg (15.89 Kb)8ab5da56-073e-03-b75e-51b.jpg (10.93 Kb)a12a5938-9ba8-52-8cae-b78.jpg (15.23 Kb)03cd640a-ede0-456f-84a2-ed0.jpg (14.07 Kb)
Автор: vebmaster | Ппереглядів: 0