Login:   Parol:  

ВИПУСКОВА ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ"

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

afonin-a.s..jpg (90.61 Kb)АФОНІН Анатолій Степанович - голова випускової циклової комісії зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Доктор економічних наук, професор. Зробив значний внесок у розвиток науки, є членом спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 та 08.00.06 Міжнародного університету бізнесу і права.
Сфера наукових інтересів управління, фінансовий менеджмент і співпраця у слабоорганізованих системах. Має більше 70 науково-методичних публікацій.


stashko.jpg (36.27 Kb)Сташко Інна Василівна – Замісник голови випускової циклової комісії зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства» (2006р), другу вищу освіту має "Економічна кібернетика" (2012 р.) Стаж роботи у вищій школі складає - дев'ять років. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Управління якістю зерна у діяльності сільськогосподарських підприємств" та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). З 2015 року працює у Вінницькому фінансово - економічному університеті. Автор понад 70 наукових робіт. Має 30 наукових та науково-методичних публікацій. Напрямком наукових досліджень є удосконалення стратегії управління персоналом сільськогосподарських підприємств та застосування інформаційних систем на сільськогосподарських підприємствах. Викладає такі дисципліни як: Корпоративні інформаційні системи, Електронна комерція, Системи підтримки прийняття рішень, Технології створення БД і СД. Нейро - нечіткі технології, Стохастичні методи та моделі в ринковій економіці.


neluba.jpg (24.9 Kb)Нелюба Валентина Миколаївна – спеціаліст. Закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» і отримала кваліфікацію «Економіст, менеджер виробництва». В 2011р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі та технології формування оптимального портфеля постачальників» за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Автор біля 17 наукових праць.


plakat.jpg (36.03 Kb) Ліман Віталій Васильович - спеціаліст І категорії. Вищу освіту здобув у Вінницькому політехнічному інституті. Працював у виробничому об’єднані «Вінницяенерго». З 1990 по 1995 рр. займався автоматизацією гідроелектростанцій в Анголі та Сірії. З 2000 року - викладач Вінницького фінансово-економічного університету. У 2010 році йому присвоєно наукове звання доцент по кафедрі економічної кібернетики. Автор понад 30 науково-методичних праць.akulov.jpg (5.14 Kb)Акулов Михайло Григорович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1983р. закінчив Уманський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотежнічні дисципліни», кваліфікація «Вчитель загально технічних дисциплін». У 2011р. отримав другу вищу освіту у Вінницькому фінансово-економічному університеті за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація спеціаліст з економічної кібернетики. В 1996р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Імітаційне моделювання протікання матеріальних потоків у виробничо-економічній системі (на прикладі ВЕС харчової промисловості )» за спеціальністю 08.00.13 – “Економіко-математичні методи і моделі. Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років. Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України». Основний напрям наукових інтересів — моделювання мезоекономічного простору кластер-логістичних систем. За результатами наукової і методичної роботи видано 96 публікацій загальним обсягом 84 др. арк. З них – три монографії і два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.tutunnikov.jpg (134.43 Kb) Тютюніков Ігор Євгенійович - спеціаліст. У 1978 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”. У 1990-1991 та у 1993-94 рр. проходив стажування на кафедрі інформатики технічного університету м. Кайзерслаутерн, Німеччина.
У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделювання алгоритмів управління рухом автономного мобільного робота у невідомому динамічному оточенні» за спеціальностями:
- застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методах у наукових дослідженнях;
- управління в технічних системах.
Автор понад 20 наукових праць та 10 авторських свідоцтв з проблем управління та оптимізації процесів в складних системах.


musienko.jpg (6.54 Kb) Мусієнко Олена Леонідівна – викладач. У 2000 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Математика» і отримала кваліфікацію «Вчитель математики та основ інформатики». В 2009 році отримала другу вищу освіту у Вінницькому державному аграрному університеті, кваліфікація «Менеджер-економіст». На даний час навчається в асірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.03 -«Економіка та управління національним господарством», де працює над кандидатською дисертацією на тему «Управління інвестиційною діяльністю підприємств аграрного виробництва». У 2009 році у Вінницькому державному аграрному університеті пройшла підвищення кваліфікації на курсах за програмою «Бухгалтерський облік в системі програм «1С: Підприємництво 7.7.».
Викладає дисципліни:
 інформаційні системи і технології в управлінні (практичні заняття).
ВЦК «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має такі спеціальності як:
Інформаційна діяльність підприємства;
Економіка туризму та готельно – ресторанного бізнесу;
Молодший спеціаліст з інформаційних технологій готується до роботи на підприємствах, установах та організаціях в галузі інформатизації та моделювання економічних систем і може займати посади:
–техніка з планування;
–техніка – програміста;
–фахівця з корпоративного управління;
–фахівця з інформаційних технологій
–помічника керівника;

Молодший спеціаліст у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен знати:
Фактори впливу зовнішнього середовища на економічний стан підприємства;
Основи стратегічного і оперативного планування;
Основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, порядок їх аналізу і прогнозування;
Порядок складання виробничої програми підприємства та бізнес-плану;
Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва;
Сучасні методи збору інформації та формування баз даних;
Методику аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій;
Способи налагодження комунікаційних мереж;
Засоби захисту інформації на підприємстві;
Основи алгоритмізації та програмування;
Особливості програмного супроводу інформаційної діяльності підприємства.

Молодший спеціаліст у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен вміти:
Досліджувати зовнішнє середовище підприємства;·
Планувати виробничу програму діяльності підприємства на поточний рі;
Розробляти оперативні плани для виробничих підрозділів;
Складати бізнес-плани підприємницької діяльності;
Формувати мережу електронних магазинів;
Складати асортиментний перелік для організації та функціонування інтернет-аукціонів;
Використовувати інтернет – технології в інформаційній діяльності підприємства;
Проводити аналіз та управління різними секторами економіки: виробництво, фінанси, банки, державне управління;
Впроваджувати новітні технічні засоби, інформаційні системи і комп’ютерні технології в систему управління економічними системами та процесами.
Дисципліни фахові, які викладаються студентам:
Інформаційна діяльність підприємства;
Планування та організація виробничої діяльності підприємства;
Інформаційні системи і технології на підприємстві;
Нормативна база інформаційної діяльності підприємства;
Захист інформації на підприємстві;
Офісні системи і електронний документообіг;
Інтернет-технології в інформаційній діяльності;
Основи алгоритмізації та програмування;
Електронна комерція

Економіка туризму та готельно – ресторанного бізнесу
Предметом вивчення є процес економіки та управління підприємствами сфери обслуговування, а саме туристичних агенцій та компаній-туроператорів, готельних і ресторанних комплексів, транспортних організацій та зв’язку, підприємств розваг та відпочинку, підприємств лікувально-оздоровчого напряму та ін.
Випускники з даної спеціальності можуть працювати у сфері внутрішнього і міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу:
-  директорами;
-  управляючими топ-менеджерами;
-  менеджерами, економістами, бухгалтерами та юристами у сфері туризму
-  адміністраторами, системними адміністраторами;
-  організаторами туризму з напрямів пізнавального, лікувального, спортивного (кінного, пішохідного, водного, велосипедного), екологічного і зеленого туризму,
-   аніматорами;
-  гідами-екскурсоводами;
-  працівниками рецепшн та гест-рілейшн;
-  трансферменами;
-  спеціалістами з екстремального, гірськолижного та інших видів туризму;
-  маркетологами та керівниками маркетингових відділів туристичних фірм (туроператорів та турагенцій);
-  керівниками рекламних служб і відділів в рамках туристичних фірм,
-  керівниками різноманітних відділів туристичного комплексу: готельне господарство, ресторанна справа, транспортне обслуговування туристів (авіаційні, залізничні та інші транспортні компанії) тощо.
 - технологами в ресторанному господарстві.

Основою засвоєння знань є стажування за кордоном, яке студенти цієї спеціальності проходять в готелях Європи (Німеччини, Чехії, Болгарії, Польщі, Франції, Швейцарії), Єгипту та Туреччини, Сполучених Штатів Америки, а також на туристичних підприємствах ВФЕУ (туристичні бази, міні-готелі та туристичній агенції, готельно – ресторанні комплекси).
Термін навчання: 2 роки на основі повної загальної середньої освіти  та 3 роки на основі базової загальної середньої освіти
кваліфікація «фахівець з економіки туризму та готельно – ресторанного бізнесу» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"


Освітня програма - pidpryemnictvo (116.87 Kb)
Author: vebmaster | Views: 1189