Login:   Parol:  

Інформація про створення кафедри

 Ушаков Едуард Павлович – к.т.н., завідувач кафедри;
 Плотніков Анатолій Дмитрович – к.т.н., професор;
 Шньорко Володимир Миколайович – к.ф.-м.н., професор.;
 Мироненко Алла Миколаївна – к.т.н., доцент;
 Підгурський Олександр Ігорович – к.т.н., доцент;
Васильович – к.т.н., доцент;
 Веселовська Наталія Ростиславівна – к.т.н., доцент.
 Соловйова Ольга Михайлівна – ст.. викладач;
 Самар Зоя Григорівна – асистент;
Перший набір студентів на спеціальність «Економічна кібернетика» був здійснений у вересні 2001 року та налічував 29 чоловік на денну форму навчання та 21 на заочну форму.
По закінченні 5 років навчання троє студентів групи 1-ЕК-01 отримали дипломи з відзнакою (Шубрат Раіса, Ляхович Людмила, Камінська Ольга).
У 2003 році наказом ректора по ВФЕУ завідувачем кафедри був призначений кандидат економічних наук, професор Мартинюк Петро Семенович. В цей період активного працює наукова школа «За регіональний розвиток». Наукова школа працює на підставі угоди з Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації. У складі наукової школи працює 8 кандидатів і докторів наук, аспіранти, більше 20 студентів. Наукові дослідження ведуться безкоштовно. За результатами досліджень проведено ряд республіканських і міжнародна конференції, розроблено навчальний курс «Стратегічна реструктуризація підприємств». Навчальний план і програма курсу затверджена МОН України і рекомендовано до введення цього курсу у всіх ВНЗ.
Університет та кафедра бере активну участь у розробці стратегічного плану регіонального розвитку Вінницької області.
З вересня 2010 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Кабаненко Валентин Федорович, керівник наукової школи «За ефективне енергозбереження та екологічну безпеку», який працює по теперішній час.
На сьогоднішній день кафедра економічної кібернетики відсвяткувала свій 10-ти річний ювілей та має такий професорсько-викладацький склад:
 Кабаненко Валентин Федорович – д.т.н., професор, завідувач кафедри;
 Куперштейн Леонід Михайлович – к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри;
 Мартинюк Петро Семенович − к.е.н., професор;
 Яблочніков Сергій Леонтійович – професор;
 Акулов Михайло Григорович − к.е.н., доцент;
 Іващук Олена Володимирівна – к.ф.-м.н., доцент;
Васильович – к.т.н., доцент;
 Соловйова Ольга Михайлівна – ст.. викладач;
 Казеко Ірина Олексіївна – ст. викладач;
 Сорокун Світлана Вікторівна − ст. викладач;
 Гудима Алла Володимирівна − викладач;
 Бровчук Оксана Миколаївна – лаборант.
Основні пріоритети кафедри: наукові дослідження із залученням студентства, а також підвищення якості освіти.
Author: dets | Views: 1428